Dzieła kameralne Stanisława Moryto

W roku 2023 ukaże się album z nagraniami wszystkich dzieł kameralnych Stanisława Moryto w wykonaniu Prima Vista String Quartet. W ten sposób pragniemy uczcić 75-tą rocznicę urodzin kompozytora, którego osoba oraz twórczość przez wiele lat związana była z działalnością członków naszego zespołu. Przygotowania do projektu trwały kilka miesięcy i początkowo obejmowały edycję i częściową rekonstrukcję materiału nutowego. Potem nastąpiły intensywne próby, podczas których wciąż odkrywaliśmy w tej muzyce nowe treści i znaczenia. W dniach 13 i 14 materiał został zarejestrowany przez firmę fonograficzną DUX i obecnie trwa jego zgranie.

Wśród utworów znalazł się między innymi Kwartet Sądecki inspirowany muzyką górali karpackich oraz Mały koncert na fortepian i zespół smyczkowy, w którym solistką jest młoda, utalentowana pianistka Phan Ha Ngan. W nagraniu wzięli także udział: Piotr Hausenplas (wiolonczela) oraz Paweł Pańta (kontrabas).

YouTube player